1 สิงหาคม 2562 กังขา! หลักหมุด ส.ป.ก.โผล่เขตป่าทับลาน – ทส.ตั้งชุดสางคดีรีสอร์ต

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282248

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการบริหารจัดการพื้นที่วังน้ำเขียว โดยเฉพาะปัญหาบ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ตที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เนื่องจากวังน้ำเขียว มีปัญหาบุกรุกป่าจำนวนมาก และมีความซับซ้อนแตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้นโยบายเดียวแก้ปัญหาได้สำเร็จทั้งหมด ส่วนกรณีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน กับที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หน่วยราชการต้องหารือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน โดยต้องไม่กระทบกับชาวบ้าน หรือหากได้รับผลกระทบต้องมีมาตรการเยียวยา ทั้งนี้หลังติดประกาศรื้อถอน 88 การ์มองเต้ รีสอร์ต ตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เอง ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดประกาศตามกระบวนการทางกฎหมายในการดำเนินคดี ส่วนผู้ประกอบการจะยื่นขอความคุ้มครองจากศาลหรือไม่ต่อไป โดยภาครัฐจะยึดปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกฎหมายจะเป็นสิ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ยังคงเดินหน้ามาตรการกับกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าตามกฎหมายต่อเนื่อง หากนโยบายไหนดี จะเดินหน้าต่อ แม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างต้องมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกัน เพื่อหาทางออกของปัญหา โดยเฉพาะการรักษาผืนป่าที่มีอยู่ของประเทศให้คงความสมบูรณ์ที่สุดและไม่ถูกบุกรุกเพิ่ม ควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวว่า ภาพรวมการการฟ้องร้องดำเนินคดีรีสอร์ตและบ้านพักตากอากาศรุกป่าทับลานทั้งหมด 491 คดี ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนรีสอร์ต และบ้านพักตากอากาศแล้ว 119 แห่ง อยู่ในระหว่างฟ้องร้องอีกกว่า 300 คดี นอกจากนี้มีการใช้คำสั่งตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 ติดป้ายรื้อถอน จำนวน 207 แห่ง สาเหตุที่รีสอร์ตบางแห่งยังไม่ถูกรื้อถอน มีทั้งคดีที่ยังไม่สิ้นสุด ผู้ประกอบการยื่นขอคุ้มครองคำสั่งรื้อถอนกว่า 73 คดี ขณะที่บางแห่งแม้คดีสิ้นสุด แต่ต้องใช้งบรื้อถอน เช่น อิมภูฮิลล์ รีสอร์ต จึงยังไม่สามารถเข้ารื้อถอน ประชุมเพื่อรองรับการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหารีสอร์ตในป่าทับลาน ซึ่งจะต้องเตรียมดูสถานภาพเป็นรายๆไป โดยเฉพาะกรณีรีสอร์ตที่นำเข้าสู่กระบวนการแล้วและอัยการไม่สั่งฟ้อง และที่อ้างว่ามีพื้นที่ทับซ้อนกับเขต ส.ป.ก. ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 คดี จะต้องนำมาพิจารณาว่าเกิดจากช่องว่างและเหตุผลอะไร ส่วนกรณีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 4 คน พบว่าบางคนมีรายชื่อในการให้การรับรองแผนที่ที่อ้างว่า 88 การ์มองเต้ รีสอร์ตอยู่ในเขต ส.ป.ก.ซึ่งทางอุทยานฯทับลาน ก็จะตรวจสอบว่าเป็นแผนที่ที่ได้มาโดยมิชอบหรือไม่ รวมทั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ที่ให้การเท็จรับรอง ก็จะต้องนำมาหารือกัน นอกจาก​ 88 การ์มองเต้​ รีสอร์ต​ ที่ถูกติดป้ายรื้อถอนแล้ว​ ยังมี​ รีสอร์ตในวังน้ำเขียวอีก​ 10​ แห่ง​ ที่กรมอุทยานฯ ติดประกาศรื้อถอนตามมาตรา 22​ มีดังนี้ ภูผาวารี​ รีสอร์ท  บ้านไร่ในวัง นุชจนาถรีสอร์ทเนินตะวัน บ้านสวนสงวนสุข ภูพฤกษา อิ่มอก​ อิ่มใจ มอนทาน่าฟาร์ม ไร่วงปักษา​ (คุณหมู)​ ไร่วงปักษา​ (คุณอ้อย)​